Ống nhựa HDPE

Liên hệ

Vui lòng liên hệ để xem chi tiết về bảng giá với đường kính trong ngoài, độ dày, chiều dày cuộn dây riêng biệt.